تایلند

هنگامی که صحبت از سفر به سرزمین تایلند میشود نا خود اگاه آب و هوا و زیبایی بی نظیر این سرزمین شگفت انگیز را به خاطر می آورد. به دلیل نزدیکی به دریا تایلند دارای آب و های معتدل می باشد. بهتریــن فصــل تایلنــد بیــن مــاه هــای نوامبــر تــا فوریــه و در به دلیل کاهش دما و […]

ماه رمضان ماه مهمانی خدا

ماه رمضان ماه مهمانی خدا که بیشتر مسلمانان سرتاسر جهان در این ماه از سپیده دم تا شامگاه، با روزه داری به عبادت پروردگار خود می پردازند. در این ماه پر برکت ،مهربانترین مهربان ، برکت و رحمت خویش  را برای مهمان های این ماه بر سفره بیکران خویش گسترده است. و درهای آمرزش و […]

خوش آمدید به پروتابل فروش تور، بلیت و کلیه خدمات گردشگری شهرزادبال

گروه پشتیبانی شهرزادبال همراه شما مهمانان عزیز تا پایان سفرتان خواهد بود.